Vi presenterar våra samarbetspartners!

Alla ni lokala företagare och aktörer i offentlig sektor som gör vårt arbete möjligt. Utan er skulle vi inte kunna ge stöd i form av starta egetkurser, mentorprogram, nätverksträffar, rådgivning och mycket mer till nyföretagare och entreprenörer i den omfattning vi nu kan.

Stort tack till er!

Kort om nivåsystemet

Alla våra partner är viktiga. Viktiga för att de är våra ambassadörer och bidrar med sin specialistkompetens. Bland våra partner hittar vi både kunskap, bidrag och idéer till verksamhetsutveckling och många av våra värdefulla mentorer.

Som partner kan man välja olika nivåer av engagemang – från Platina där vi samverkar i olika projekt, till guldnivån som erbjuder möjlighet att träffa våra blivande företagare till brons som, tillsammans med övriga, ger oss ett viktigt ekonomiskt stöd. Vi är en ideell förening och har inga andra inkomster och det är en av grundpelarna att vi ska vara gratis för våra kunder.

För att involvera våra partner i verksamheten skickar vi Nyhetsbrev, visar upp alla med kontaktuppgifter på vår hemsida och bjuder in till möten.

PlatinaGuldSilver

Brons

Kommun & region