Guld

Bartos Media

Bartos Media är regionens största reklam- och produktionsbyrå med fullt utbyggd film- och ljudproduktionskapacitet.

Vi arbetar med att hjälpa företag och organisationer att skapa medie- och kommunikationsstrategier, att fylla sin kommunikation med relevant innehåll. Vi arbetar mycket nära de ledande mediehusen inom traditionella medier och broadcast, samt dagens och morgondagens digitala kanaler och plattformar.

Kontaktuppgifter

KONTAKTPERSON/ER:

Kristian Bartos

kristian@bartosmedia.se

 

Lars Björkman

lars@bartosmedia.se

 


ADRESS:

Nytorget 7
Sunlight, Plan 4
611 38 Nyköping

 

TELEFON:

E-POST: