Silver

Klövern

Mitt namn är Johanna Åndberg. Hör gärna av dig till mig om du har frågor!

Klövern Nyköping är en av affärsenheterna i det börsnoterade fastighetsbolaget Klövern. Klövern tror starkt på lokal förankring och finns därför representerat med egna medarbetare på samtliga huvudorter, däribland Nyköping.

Vi kan erbjuda många olika typer av kommersiella lokaler, däribland kontor, butiker, industri- och lagerlokaler samt kontorshotell. Vår vision är att bygga morgondagens samhällen och våra medarbetare arbetar med mottot ”att var dag underlätta kundens vardag” som riktmärke. Låt oss underlätta din!

Ansvarsfullt företagande

Klövern verkar för en hållbar utveckling för såväl aktieägare, kunder och medarbetare som för miljö och samhälle. Klöverns medarbetare förvaltar och utvecklar fastigheter där omkring 50 000 människor arbetar.

Hållbarhet

En trygg och stabil arbetsmiljö gör att medarbetare mår bra och känner samhörighet. Medarbetarna kan påverka sitt arbete och känna sig delaktiga i verksamheten och i bolagets utveckling.

Klöverns miljöpolicy och miljöansvar ligger till grund för det miljöarbete som sker ute i organisationen. Fastigheter förbrukar stora mängder energi och utifrån ett hållbarhetsperspektiv är energieffektivisering den viktigaste parametern i miljöarbetet.

Klövern bidrar till socialt ansvar i stort och smått, från delaktighet i samhällsutveckling till samarbete med kommun, näringsliv och organisationer samt sponsring av lokala idrottsföreningar.

Kontaktuppgifter

KONTAKTPERSON/ER:

Johanna Åndberg

johanna.andberg@klovern.se

 


 


ADRESS:

Box 1024
611 29 Nyköping

 

TELEFON:

0155-44 33 66

E-POST: