Guld

Max Matthiessen AB

Anpassade koncept för delägare i fåmansaktiebolag

Som ägare till ett aktiebolag är dina möjligheter större att planera din ekonomi. Samtidigt är riskerna fler jämfört med om du är anställd. För de flesta företagare är första prioritet alltid att företaget ska vara lönsamt och utvecklas. Därför är det viktigt med en samarbetspartner som kan vara ett stöd i andra väsentliga frågor. Max Matthiessen är den naturliga kontaktytan inom alla områden som rör sparande, pension och försäkring.

Vi ser över försäkringsskyddet för ditt företag, skräddarsyr ett behovsanpassat pensionssparande och ser till att både din inkomst och din pension är tryggade vid en eventuell långvarig sjukdom. Vi erbjuder även förvaltningstjänster speciellt anpassade för kassaförvaltning och vilande bolag.

Välkommen att kontakta oss!

På vårt lokala kontor i Nyköping är vi ett dedikerat team om fem personer som gärna berättar mer om hur vi kan stötta dig och ditt företag.
Här kan du läsa mer om oss www.maxm.se

Kontaktuppgifter

KONTAKTPERSON/ER:

Patrik Teinmark

patrik.teinmark@maxm.se

 

Gustaf Halvardson

gustaf.halvardson@maxm.se
0155-442571

 


ADRESS:

Östra Storgatan 3
611 34 Nyköping

 

TELEFON:

0155-44 25 70

E-POST: