Guld

Rådek

Fri rådgivningstimme

Du får alltid en första kostnadsfri rådgivningstimme hos oss. Väljer du att anlita oss bjuder vi på vårt arbete vid bolagsbildning/registrering av enskild firma.

Rådek är ett kunskapsföretag som arbetar med revision, redovisning och beskattningsfrågor. Verksamheten startades 1986 och ägs av revisorerna Johan Rudengren, Stefan Muhrbeck och Björn Bentevik.

Idag är vi fem godkända revisorer, en auktoriserad revisor samt ett trettiotal redovisningskonsulter, var och en med sin spetskompetens. Vi finns i Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping och Strängnäs.

Vi ser det som en naturlig del i vår yrkesroll att vara ett bra bollplank för våra kunder inom redovisning och beskattning, men även när det gäller räkenskapsanalys och ekonomistyrning. Inom samtliga våra kunskapsområden samarbetar vi och utbyter erfarenheter

med Sveriges ledande rådgivare, allt för att ni som kunder ska få bästa tänkbara hjälp.

Många av våra kunder finns bland ägarledda företag och vår gedigna erfarenhet på området gör att vi lätt sätter oss in i och kan ge råd i de frågeställningar som uppkommer i den löpande verksamheten hos er. Vår specialkompetens inom jord- och skogsbruksbeskattning är också välkänd sedan många år.

Rådek KB ingår i Baker Tilly Sverige AB, som är ett nätverk av fristående revisionsbyråer. Genom vårt globala samarbete inom Baker Tilly International har vi också möjlighet att hjälpa företag som vill etablera sin verksamhet utanför Sveriges gränser.

Kontaktuppgifter

KONTAKTPERSON/ER:

Jerry Thorin

jt@radek.se
0155–46 47 14 / 070-239 06 00

 


 


ADRESS:

Västra Kvarngatan 64
611 25 Nyköping

 

TELEFON:

0155 – 46 47 10

E-POST:

nkp@radek.se