Guld

SEB Nyköping och Trosa Gnesta

Vi erbjuder Enkla Firman

Enkla firman är en paketlösning med de viktigaste banktjänsterna för dig som har en enskild firma. Skaffa Enkla firman så bjuder vi på årsavgiften första året.

För att utnyttja erbjudandet – ring vår kontaktperson.

Värde: 600kr/år

SEB – relationer och långsiktighet

Har du en spännande affärsidé som du vill testa? Kanske har du nyligen kommit igång med ditt företagande eller börjat tänka på att utöka? Vi har blivit utsedda till Sveriges småföretagsbank 2012 av Finansbarometern för våra satsningar på attraktiva lösningar för företagare, och vi har lång erfarenhet av att ge stöd och råd till alla som driver eget.

De flesta människor närs av en längtan att växa, av visioner och planer för framtiden. Vi som jobbar på SEB ser som vår uppgift att finnas där när våra kunder gör verklighet av dessa ambitioner. Tillgängliggöra vår kunskap och vara en betrodd partner i goda såväl som i sämre tider. Ge goda råd i det dagliga – men också förutse framtida behov.

Inte minst därför är samarbete över gränserna en framgångsfaktor för oss – ett SEB där skillnader i kulturer, individers bakgrund och kompetenser vävs samman till en helhet som kommer till handfast nytta för våra kunder.

Vi skiljer oss från andra nordiska banker på flera sätt; men främst genom vår unika affärsmix med tonvikt på företagssidan och vårt långsiktiga tänkande i de nordiska och baltiska länderna.

Vi är också stolta över att ha formats under ett och ett halvt sekel. Den erfarenheten har inte bara gett oss en egen tradition att stå på, utan också lärt oss att vara motståndskraftiga och tänka långsiktigt. Och framförallt har den gett oss en insikt: nära relationer till våra kunder är viktigast av allt.

Kontaktuppgifter

KONTAKTPERSON/ER:

Patrik Bogered

patrik.bogered@seb.se

 

Saga Persson, Trosa Gnesta

saga.persson@seb.se

 


ADRESS:

Västra Storgatan 34
611 27 Nyköping

Västra Storgatan 9
646 31 Gnesta

Torget 2
619 30 Trosa

 

TELEFON:

0155-48 06 10

E-POST: